Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ FHU WODAR PAZERA JOLANTA (WWW.WODAR.COM.PL)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest FHU WODAR Pazera Jolanta, z siedzibą w Goleszowie, ul. Cieszyńska 23, 43-440 Goleszów, NIP 813-281-63-81, REGON 240881440 (dalej wodar.com.pl).
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z wodar.com.pl na dedykowaną skrzynkę jola.pazera@wodar.com.pl lub korespondencyjnie na adres: FHU WODAR Pazera Jolanta ul. Cieszyńska 23, 43-440 Goleszów.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez wodar.com.pl:
  a) w celu zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez wodar.com.pl oraz jej należytego wykonywania lub działań podejmowanych na Twoje żądanie, zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) w celu wykonania ciążących na wodar.com.pl obowiązków prawnych, np. związanych z obowiązkiem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. FHU WODAR jest uprawnione do przekazywania Twoich danych osobowych:
  a) podmiotom współpracującym z wodar.com.pl przy obsłudze spraw podatkowo-księgowych lub prawnych w niezbędnym zakresie,
  b) wodar.com.pl będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres trwania umowy o świadczenie usług, a następnie tak długo jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu wodar.com.pl.
 5. Przysługuje Ci prawo do:
  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  b) wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez wodar.com.pl oraz rejestracji konta Klienta.
 7. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji.