Separatory tłuszczów

ZASADA DZIAŁANIA

Separatory tłuszczów przeznaczone są do oddzielania tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego od ścieków. Działają na zasadzie różnicy gęstości i ciężkości między tłuszczami a wodą zużytą na drodze przepływu grawitacyjnego przez separator.

Cząsteczki tłuszczu i oleju unoszą się na powierzchni ścieków, tworząc warstwę o powiększającej się grubości, którą należy regularnie usuwać, natomiast ciężkie substancje opadają na dno separatora, tworząc osad.

ZASTOSOWANIE

Separatory tłuszczów mogą być zastosowane wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają tłuszcze w ilościach większych niż w typowych ściekach bytowo-gospodarczych. W szczególności znajdują zastosowanie w restauracjach, masarniach i rzeźniach itp.

Separatory tłuszczów są stosowane od wielu lat w Polsce, zgodnie z aprobatą techniczną, wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.

ZALETY

  • Niskie koszty zakupu urządzeń,
  • Prosty montaż i obłsuga,
  • Wysoka skuteczność,
  • Różne warianty,
  • Możliwość wbudowania w istniejącą kanalizację.