Separatory węglowodorów

ZASADA DZIAŁANIA

Oferowane urządzenia to skuteczne systemy oddzielania substancji ropopochodnych ze ścieków i wód opadowych. Działają na zasadzie różnicy gęstości wody i węglowodorów, Substancje ropopochodne gromadzą się na powierzchni ścieków, zwiększając swoją objętość. Na kolektorze wylotowym zamontowany jest automatyczny zawór pływakowy, który zabezpiecza przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do środowiska. Ze względu na obecność piasków lub innych zanieczyszczeń cięższych od wody, konieczne jest zastosowanie odmulacza (piaskownika) bezpośrednio przed separatorem.

ZASTOSOWANIE

Odprowadzanie ścieków i wód deszczowych do kanalizacji, wód powierzchniowych czy gruntu, a zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, wiąże się z bardzo dużym zagrożeniem dla środowiska i znacznymi kosztami dla użytkownika instalacji. Węglowodory, odkładając się na ściankach rur kanalizacyjnych oraz załamaniach i syfonach instalacji kanalizacyjnej, mogą doprowadzić do jej uszkodzenia a nawet całkowitego jej zatkania. Wiąże się to ze znacznymi nakładami remontowymi takiej instalacji.

Separatory odpowiadają najwyższym normom europejskim, będąc jednocześnie atrakcyjne cenowo. Są one stosowane od wielu lat w Polsce, zgodnie z aprobatą techniczną, wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.

ZALETY

 • Niskie koszty zakupu urządzeń,
 • Prosty montaż i obsługa,
 • Wysoka skuteczność,
 • Różne warianty:
  - Separatory grawitacyjne
  - Separatory koalescencyjne
  - Separatory koalescencyjne z odmulaczem
  - Separatory koalescencyjne z by-passem
 • Akcesoria do separatorów
  - Nadstawki
  - Pokrywy
  - Sygnalizacja alarmowa
  - Studzienki
 • Możliwość zabudowania w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.